گروه استاندارد ایزو (ISO)

درباره ما

          به استحضار می رساند با توجه به پیشرفت روز افزون و شروع برقراری سیستم های نظام مدیریت کیفیت جهت ارتقاء سطح کیفی  تولید و در خصوص استاندارد های بین المللی و نیز روند رو به رشد بازارهای جهانی، لزوم استقرار این سیستم ها در بخش های تولیدی و خدماتی ایران احساس می شود.

شرکت صابر مفتخر است به استحضار برساند که با بهره گیری از تجارب کادر کارشناسان خود در این زمینه جهت خدمات  مشاوره و آموزش  سیستم های مدیریت کیفیت و ارتقاء گرید  در قالب  استانداردهای زیرآماده  همکاری نماید. بنابر این با مشاوره با شرکت صابر می توانید با اخذ گواهینامه های  وارد بازاری نو و بازار جهانی شوید و گامی در راه خودکفایی ملی کشورمان بردارید.  

 مزایای سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001 عبارتنداز   :                                

1– افزایش سودآوری، کاهش هزینه ها

2- استفاده مفیداز منابع سازمانی

3- افزایش رضایت مشتری

4- بهبود روحیه تعهد و همکاری

 5- امتیاز بازاریابی

  6- پی ریزی مدیریت کیفیت جامع  TQM

وده ها مزایای دیگر که با دریافت گواهینامه استاندارد به آنها دست خواهید یافت

ما نمی گوییم بهترین هستیم اما ادعای برتری داریم