گروه استاندارد ایزو (ISO)
OSHS-18001

OHSAS 18001

      سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 

استاندارد ایزو 18001 که به OHSAS 18801 شناخته می شود مخفف کلمات Occupational  ealth and

       Safety Assesment Series است که به معنی سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی می باشد و قابل استفاده در سازمان های تولید، صنعتی و خدماتی است که احتمال بالقوه ایجاد حادثه (در همان لحظه) و بیماریهای شغلی برای ذینفعان سازمان شامل کارکنان، مشتریان، ارباب رجوع،تامین کنندگان و سایر افراد مرتبط در آینده وجود دارد.

 

      سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با شناسایی، ارزیابی و تحت کنترل درآوردن ریسکهای بالقوه با همکاری و مشارکت تمام کارکنان سازمان از جمله  کارکنان مرتبط و با پشتیبانی و حمایت مدیریت ارشد مجموعه از ایجاد حوادث و بیماری های شغلی جلو گیری مینماید و در واقع از به هدر رفتن سرمایه های سازمان از قبیل سرمایه نقدی(پول) از بابت خسارت مالی و جانی،جریمه های قانونی و..سرمایه های انسانی از بابت از دست دادن کارکنان باارزش و کلیدی جلوگیری می نماید. 

63,507 دیدگاه

 1. как увеличить продуктивность при решении повседневных задач; что такое состояние потока и как им пользоваться; что нужно сделать, чтобы техники тайм-менеджмента работали безотказно; где взять дополнительную энергию; как питание и сон влияют на продуктивность; как увеличить количество потребляемой информации с помощью скорочтения.
  Если же женщина не в роддоме, то операцию проводят отдельно в стационарных условиях. В зависимости от желания пациентки, состояния ее здоровья и возможностей клинки есть различные методики перевязки маточных труб.
  Действуйте.
  Также для оценки портфолио педагога и его профессиональной деятельности может использоваться другая система, которая более структурно дифференцирует критерии и показатели, но при этом обладает схожими подходами с предыдущим подходом.
  Начинать самосовершенствование следует со сна. Спать нужно меньше, ведь для полноценного отдыха человеку нужно всего около 8 часов ежедневного сна. Поэтому приучите себя вставать на 1 час раньше привычного времени. Так у вас появится больше свободного времени для реализации задумок и планов.

  Ложь в отношениях: как распознать ложь и почему люди врут | Фактор Роста

  Упражнение «Поезд»
  №22. «Кто заплачет, когда ты умрешь» – Робин Шарма.
  Если консервативные методики не дают положительных результатов в лечении синдрома поликистоза яичников – заболевания, при котором резко снижается фертильность, за счет нарушения процесса овуляции женщины, вплоть до бесплодия, – прибегают к хирургической операции лапароскопическим доступом, для воздействия на ткани яичника. Один из вариантов таких оперативных воздействий, это резекция яичников. В ее ходе хирург удаляет ткань яичника, содержащую кистозные полости. Объем удаленной ткани зависит от выраженности процесса. Облегченный резекцией яичник уменьшается в размере и вырабатывает меньше мужских половых гормонов, которые и становятся при поликистозе одной из главных причин бесплодия. Этот эффект был обнаружен случайным образом, во времена, когда еще не существовала ультразвуковая диагностика. Гинекологи тогда при обнаружении увеличенных яичников брали ткани на биопсию, выполняя хирургическую операцию. К удивлению врачей пациентки после такой манипуляции очень часто беременели естественным образом, хотя до этого у них не получалось годами зачать ребенка.
  37. Бондаревская Е.В. , Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания: Учебное пособие для студ. сред, и высш. учеб. заведений, слушателей ИПКа и ФПКа. Ростов-н/Д.: Творческий центр «Учитель», 1999. – 560 с.
  Очаровательной, прекрасной, Доброй, сильной будь всегда. Пусть исполнятся желания. С днем рождения тебя.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *